• COVID-19 a tradiční čínská medicína

 • Zvládání akutního průběhu

  K nejběžnějším příznakům koronaviru patří

  • únava,
  • horečka,
  • kašel,
  • dušnost,
  • bolesti svalů a kloubů,
  • ztráta čichu a chuti

  Další projevy nákazy Covidem jsou: zvracení a průjem, bolest v krku a rýma. V některých případech však může pacient prodělat onemocnění COVID-19 bez jakýchkoli projevů.
  Závěry 6. revize doporučení, které jsme Vám předkládali 28. 2. 2020 prokázaly svou účinnost a pomohly stovkám pacientů ke zmírnění průběhu a rychlejší úzdravě.

  Co dělat po prodělaném coronaviru když stále nejste fit

  Můžete stále pociťovat tyto projevy:

  • únava
  • malátnost
  • nevýkonnost
  • ztráta čichu,
  • ztráta chuti
  • plicní změny,
  • zvětšená slezina,
  • bolesti hlavy
  • poruchou soustředěnosti,
  • přebreptávání,
  • mentální únava,
  • nesoustředěnost
  • poruchami paměti
  • „nesvým“ pocitem po nemoci

  Výše zmíněné potíže se rozvíjí následkem blokády plic (dvorany cév) toxinem.
  Doporučujeme užívat konstituční směs s přídavkem Lu Lu Tong, (Sheng) Dan Shen, (Sheng) Chuan Xiong.

  Očkování

  Blíží se období plošného očkování populace a my budeme vystaveni otázkám našich pacientů týkajících se bezpečnosti očkování a podpory metodami TCM při vakcinaci. Na základě dostupných dat lze usuzovat, že očkovací látka má povahu Shi Xie (toto je rovněž dominantní povaha Covidové nákazy). Analýzou krátkodobých nežádoucích příznaků (únava, tupé bolesti hlavy, bolesti svalů, kloubů, zimnice a zvýšená teplota, méně často otok v místě očkování, nauzea a event. zvětšené uzliny) zjišťujeme, že soubor příznaků odpovídá postižení trojitého zářiče vlhkou (vlhce horkou) škodlivinou.

  Místo toho můžete využít podporu organizmu čínskou medicínou v případě, že se rozhodnete očkování podstoupit. Doporučená receptura pomáhá organizmu zvládnout průnik očkovací látky do hlubokých vrstev napříč obrannou linií a reflektuje zatím známé krátkodobé nežádoucí příznaky vakcinace. Bylinná směs se užívá nejlépe jeden den před a čtyři dny po očkování.
  Čínská směs se nazývá: Huo Po Xia Ling Tang Jia Wei.

  • zajišťuje vyčištění a obnovení cest vody,
  • chrání povrchovou vrstvu před zimnicí a teplotou
  • snižuje rizika lokálních komplikací (otok a zarudnutí po vpichu)

  Pokud momentálně bojujete s akutní fází, nebo jste po prodělaném Covidu, či se chystáte na vakcinaci, máme k dispozici velmi účinné bylinné směsi na všechny jeho fáze.

  Přeji hodně sil zůstaňte pozitivně negativní a vzpomeňte na přísloví ve zdravém těle, zdravý duch, platí to i obráceně při zdravém duchu, zdravé tělo…